11 i 12 listopada będą dniami wolnymi od zajęć klubowych.