Tomasz Maliński Broker Ubezpieczeniowy

Mam 20 lat praktyki na rynku ubezpieczeniowym.

Jestem częścią firmy Kancelaria Brokerów Ubezpieczeniowych Markowicz Broker Sp. z o.o., obsługującej ponad 500 firm i instytucji.

Czym się zajmujemy?

Ubezpieczenia Grupowe na życie pracowników:

  • Szukamy nowatorskich i niestandardowych rozwiązań w ubezpieczeniach grupowych
  • Kierujemy zapytania ofertowe do wszystkich towarzystw liczących się na rynku
  • Negocjujemy warunki umów i pomagamy w wyborze najkorzystniejszej oferty
  • Aktywnie uczestniczymy w procesie wdrożenia
  • Obsługujemy umowę na każdym etapie jej trwania
  • Angażujemy się w wypłatę świadczeń.

Opieka Medyczna i Medycyna Pracy:

  • Współpracujemy z liderami rynku prywatnej opieki medycznej w Polsce
  • Negocjujemy korzystne warunki pakietów medycznych, programów profilaktycznych i medycyny pracy
  • Koordynujemy proces wdrożenia programu i informowania pracowników.

Serdecznie zapraszam do współpracy.

Kontakt:

tel. 660-477-664

e-mail: tomasz.malinski@markowiczbroker.pl

www.markowiczbroker.pl