Szkoła Podstawowa nr 69 Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Poznaniu

Szkoła Podstawowa nr 69
im. Jarogniewa Drwęskiego
Szkoła Mistrzostwa Sportowego
w Poznaniu
ul. Jarochowskiego 62
60-246 Poznań
tel./fax: 61 866-36-21, tel. komórkowy  607803663 ,
e-mail: sp69sms@wp.pl

Mistrzowska szkoła

Rozwijamy skrzydła!

Duży, różowy budynek przy ul. Jarochowskiego 62. Zwyczajny, podobny do wielu innych. Z długą tradycją. Czy coś wyróżnia tę placówkę? Niewątpliwie tak… Należałoby zacząć od tego, co najważniejsze, czyli bezpieczeństwa jej wychowanków.

Bezpieczeństwo

Już przy wejściu okazuje się, że szkoła dba o bezpieczeństwo ucznia. Każda osoba, która chce przekroczyć próg naszej szkoły, musi pozostawić podpis dokumentujący jej obecność w placówce. Obsługa kulturalnie i skrupulatnie kontroluje przemieszczanie się gości w szkole.

Kolorowa i nowoczesna edukacja, czyli kl. I-III

W skrzydle dla najmłodszych przyciągają kolorowe ściany–oryginalne, artystycznie wykonane rysunki – wspomagające proces nauczania, zachęcające dzieci do wysiłku. To buduje ciepłą i otwartą atmosferę.
W edukacji wczesnoszkolnej wprowadzane są elementy planu daltońskiego. Nauczyciele wykorzystują m.in. sygnalizatory, pary daltońskie, zegar odmierzający czas pracy w grupie oraz pracy samodzielnej uczniów. Wdraża się uczniów do samodzielności, pobudza ich inicjatywy, wyrabia poczucie odpowiedzialności za wykonanie zadań podjętych w drodze umowy z nauczycielem. W planie daltońskim, podobnie jak w pedagogice Marii Montessori, bardzo ważnym elementem procesu uczenia się jest otoczenie. Kąciki tematyczne, ale także wykorzystywanie przestrzeni (nie tylko w klasie). Nauczyciele pomagają dzieciom zastanowić się, co w danej lekcji było dla nich ważne, trudne, ciekawe lub zaskakujące. Są to elementy oceniania kształtującego. Dzieci mają jasno przedstawiony cel lekcji wraz z etapami jego osiągnięcia. Dowiadują się, do czego będą mogły wykorzystać wiedzę i umiejętności zdobyte podczas lekcji. 

Nowoczesny sprzęt multimedialny w salach lekcyjnych wspiera nauczycieli w ich pracy. A sami nauczyciele to kadra otwarta, doświadczona i pełna empatii.

Świetlicowo- odjazdowo…

Świetlica szkolna wraz z naszą biblioteką opracowały i wdrożyły projekt edukacyjny pt. ”Czytam sobie- czytam Tobie”. W chwili, kiedy szkoły zostały zamknięte, nauczyciele uaktywnili się na szkolnych portalach społecznościowych. Nagrywali filmy, tworzyli recenzje godnych polecenia publikacji oraz prezentowali w formacie mp3 wartościowe książki. Pojawiły się ciekawe konkursy plastyczne i literackie. Wszystko po to, aby razem z dziećmi przetrwać ten trudny czas i dać nadzieję na lepsze jutro.

Przestrzeń dla każdego!

W życiu szkolnym niebagatelną rolę odgrywa przestrzeń. Duży, znajdujący się przy szkole ogród, to zadbane i przyjazne rozwojowi dziecka miejsce. Posiadamy dwa zewnętrzne boiska sportowe, ogrodzoną i w pełni wyposażoną przestrzeń dla przedszkolaków. Taka organizacja nauki  pozwala na bezpieczne i korzystne dla uczniów spędzanie czasu międzylekcyjnego.

Można liczyć na pomoc…

Nasi uczniowie otoczeni są wsparciem w różnych problemach i trudnościach w nauce i nie tylko. Mogą zawsze liczyć na pomoc psychologa, pedagoga i logopedy, pielęgniarki szkolnej i nauczycieli. Rozwijamy ideę wolontariatu – bezinteresownej pomocy koleżeńskiej w trudnościach szkolnych. 

W kwestii bezpieczeństwa  wspierają nas Straż Miejska i Policja, podejmując ważne tematy podczas spotkań z uczniami i rodzicami.

(Nie)zwyczajne lekcje – II etap edukacji

Grunt to doświadczać…

Współpraca z uczelniami otwiera nowe możliwości, a uczeń w nowoczesnej szkole zawsze pragnie innowacji. Przystąpiliśmy do dwóch projektów: Mały Medyk we współpracy z Uniwersytetem Medycznym oraz Uniwersytet Młodych Przyrodników we współpracy z Uniwersytetem Przyrodniczym.

Zajęcia w ramach Małego Medyka to projekt innowacyjny, opierający się na promowaniu kreatywności najmłodszych uczniów (6-12 lat). Uczestnictwo w projekcie umożliwia dzieciom kontakt z naukowcami i najnowszymi osiągnięciami nauki oraz rozwijanie własnych pasji naukowych. Uczniowie opracowali projekt badawczy pt. „Wpływ ilości czasu spędzonego przed komputerem na proces zapamiętywania i kojarzenia u dzieci w wieku szkolnym. Wysiłki doceniono- projekt został nagrodzony przez organizatora. Dodatkowo młodzi badacze prowadzili wykłady uniwersyteckie pt. „Porozumiewanie się zwierząt”.

Trzecia misja Uniwersytetu – „Uniwersytet Młodych Przyrodników” to projekt dynamiczny. Zajęcia terenowe oraz dydaktyczne odbywają się na Uniwersytecie Przyrodniczym. Dzieci mają możliwość zapoznania się z tematyką przyrodniczą i obcowania z wykładowcami. 

Ciekawe doświadczenia prowadzone przez nauczycieli chemii i fizyki również zachęcają do nauki ścisłych przedmiotów. Dobrze wyposażone sale przyrodnicze, chemiczne, fizyczne są niezbędne, wspierają proces nauczania poprzez profesjonalne sposoby przekazywania wiedzy.

Dla głodnych wiedzy przyrodników w naszej szkole odbywały się- przed pandemią- zajęcia dodatkowe z mikroskopowania. Umożliwiały one dzieciom pracę z mikroskopem optycznym i ukazanie piękna oraz różnorodności świata w skali mikro. Uczniowie również prowadzą samodzielną hodowlę i obserwację roślin. 

W ramach zajęć dodatkowych z biologii uczniowie realizują autorski projekt nauczyciela biologii pt. „Mały odkrywca”. W trakcie zajęć m.in. izolują DNA z owoców. Ponadto brały udział w wykładach z biologii sądowniczej na UAM.

Znamy języki obce!

Żyjąc w kraju w środku Europy, mamy świadomość wagi, jaką ma nauka języków obcych. Dlatego w naszej szkole uczniowie poznają dwa języki – angielski i niemiecki. Zajęcia prowadzone są w języku obcym. Dzieci uczą się także języków w praktyce, podczas wyjazdów na warsztaty językowe do Londynu lub biorąc udział w innych wycieczkach zagranicznych. Mówią, piszą, słuchają i uczą się gramatyki nie tylko po to, żeby odnieść sukces na egzaminie kończącym szkołę, ale przede wszystkim, by radzić sobie w życiu codziennym z wszechobecnym językiem angielskim czy niemieckim.

Młodzi eksperci…

W myśl zasady „najlepiej uczę się, ucząc innych” oraz zasady „doświadczania, przeżywania” nauki, nauczyciele organizują lekcje eksperckie. To dzieci pod okiem nauczyciela, „prowadzą” lekcje, dzięki czemu skupiają uwagę rówieśników, zdobywają doświadczenie w autoprezentacji i, co wynika z ewaluacji i wywiadu wśród nauczycieli i uczniów, bardzo im się to podoba…

A po ostatnim kliknięciu…

Szkoła proponuje wachlarz zajęć rozwijających. Zainteresowani mogą korzystać z dodatkowych warsztatów i konsultacji. W tym roku szkolnym w trybie on-line spotykamy się na zajęciach matematycznych, języka obcego, języka polskiego, chemicznego. 

Chórek szkolny to alternatywa dla dzieci uzdolnionych muzycznie. Corocznie w szkole odbywał się Andrzejkowy Festiwal Piosenki Światowej im. Pawła Edmunda Strzeleckiego (w tej chwili zawieszony z powodu pandemii). 

Niemało radości przynoszą dzieciom zajęcia z robotyki: budowanie, programowanie i sterowanie robotami. To przede wszystkim kreatywna zabawa, która uczy logicznego myślenia, a ponadto pokazuje zależności między poszczególnymi działaniami.

Dwukrotnie -przed zdalnym nauczaniem- gościliśmy szkoły z okolic Grunwaldu oraz przedszkola biorące udział w Międzyszkolnych Potyczkach Teatralnych. Dzieci miały szansę zaprezentować swoje umiejętności na scenie, przeżyć tekst literacki na nowo, w niezwykłych okolicznościach.

Sukcesy w trybie online!

Chętni uczniowie biorą udział w wielu konkursach według potrzeb, pasji oraz obserwacji uczących.

Udział w II Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego dla Szkół Podstawowych zaowocował wielkim sukcesem- uczennica kl. VII b została jego finalistką. Aktualnie walczy o tytuł laureata. 

Sukces odniosła także uczennica klasy VIII a, która uzyskała tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu Chemicznego, osiągając drugi wynik w województwie wielkopolskim (95%). 

Laureatami zostali uczniowie biorący udział w Ogólnopolskim Konkursie Biologicznym EDI PANDA, a do wojewódzkiego etapu Konkursu Przyrodniczego Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody „Salamandra” przeszło 2 uczniów z klasy VII. 

Spotkania z uczniami w trybie zdalnym przyniosły znakomite efekty.

Nasi wychowankowie, przed pandemią, dwukrotnie uczestniczyli w światowym konkursie artystycznym „Odyseja Umysłu”, ucząc się zespołowego rozwiązywania problemów długoterminowych i poszukiwania kreatywnych pomysłów. W tym trudnym zadaniu konkurowaliśmy ze szkołami o profilu artystycznym.

Sportowcy wiodą prym!

Nazwa naszej szkoły niewątpliwie zobowiązuje. Nikogo nie dziwi fakt, że uczniowie osiągają sukcesy w dyscyplinach sportowych. Zdziwić może, w jak doskonały sposób godzą to z nauką, przygotowując się do egzaminów z wiodących przedmiotów. Dbamy o równowagę w nauczaniu i taką organizację, która nie zakłóci uczniowi drogi do sukcesu zarówno sportowego, jak i na innych polach.

Nowo powstała hala sportowa oraz jej wyposażenie zapewniają wspaniałe warunki dla akrobatów, do rozwoju ich umiejętności, codziennych treningów. Głównym bowiem atutem Szkoły nr 69 są oddziały klas mistrzostwa sportowego. Specjalizujemy się w gimnastyce, a konkretniej w skokach na trampolinie. Jest to dyscyplina olimpijska, w której zawodnicy wykonują układy łączonych ewolucji i salt w powietrzu na wysokości ok. 8 metrów. Szkolenie sportowe zaczynamy już od pierwszej klasy szkoły podstawowej. Zajęcia prowadzone są pod okiem wykwalifikowanej kadry trenerskiej, która  również ma osiągnięcia w sporcie. Gimnastyka rozwija takie cechy motoryczne, jak: gibkość, siła, wytrzymałość, koordynacja ruchowa. To fantastyczna podstawa do innych dyscyplin sportowych.

Zalety judo…

Dzisiejsze judo, które wywodzi się z Japonii, jest jedną z najbardziej ogólnorozwojowych dziedzin sportu. Pracuje nad wszystkimi partiami mięśni, koryguje wady postawy, doskonali gibkość, zwinność, wytrzymałość. Judo kształtuje również ducha optymizmu i dodaje wiary we własne siły.  Dzięki systematycznym treningom sportowym, nasi uczniowie rozwijają swoją duszę oraz ciało, a także uzyskują możliwość zdobywania pasów, czyli kolejnych stopni wtajemniczenia w tej dyscyplinie. 

Ponadto, adepci tego sportu walki, są kompleksowo przygotowywani do rywalizacji, która stanowi zwieńczenie procesu treningowego w klasach mistrzostwa sportowego.

Efektem skutecznych działań trenerów judo było utworzenie Szkolnego Klubu Sportowego “SMS 69 Judo Poznań”, który jest aktywnym członkiem Polskiego Związku Judo. Działa na terenie naszej szkoły, wspierając zawodników w pierwszych krokach ku sportowej karierze.

„Sport to zdrowie”… I uśmiech dziecka!

Sport wspiera rozwój psychomotoryczny każdego ucznia. Dzieci podczas lekcji nauczane są nie tylko poprawnego wykonywania ćwiczeń, ale także dyscypliny, wytrwałości w ciężkiej pracy oraz realizacji założonych celów. Dzięki możliwości udziału w zawodach szkolnych oraz pozaszkolnych, uczą się również opanowania stresu. Od początku wpajana jest im zasada fair play, co niewątpliwie buduje charakter. Staramy się zaszczepić w dzieciach pasję do aktywności fizycznej. 

Sportowcy – aktorami! 

Napawa optymizmem także fakt, że młodzi sportowcy oprócz treningów i zawodów, realizują niektóre marzenia niezwiązane ze sportem, np. marzenie o byciu aktorem. Uczniowie z powodzeniem wystąpili trzy lata temu na deskach Teatru Animacji w adaptacji „Pani Twardowskiej na wesoło”. Chcą być wszechstronni, zdobywać więcej umiejętności, a to cieszy zarówno rodziców, jak i nauczycieli.

Szkoła przy ul. Jarochowskiego, przyjazna i otwarta na potrzeby dzieci i rodziców oraz respektująca wysokie wymagania egzaminacyjne, jest niewątpliwie szkołą dla każdego. Z charakterem i charyzmą… Jednym słowem: szkołą dla MISTRZÓW!