Władze klubu

Kadencja władz na okres 22.02.2021 – 21.02.2026:

Prezes – Damian Gapik
Członek Zarządu ds. organizacyjno-finansowych – Michał Sułkowski
Członek Zarządu ds. marketingu – Julia Gapik
Członek Zarządu – Artur Bąk

Komisja Rewizyjna:

Członek Komisji – Bartłomiej Charęza
Sekretarz – Mateusz Gapik