Uprzejmie przypominamy, że minął termin opłat za Styczeń, a 12 Stycznia upływa termin opłat za zgrupowanie zimowe.

Uprzejmie prosimy o terminowe uregulowanie opłat.

By adminn