Uprzejmie przypominamy o uregulowaniu składek za Grudzień oraz drugiej transzy za zgrupowanie zimowe.

Uprzejmie prosimy o terminowe regulowanie opłat.