Główna » Szkoła Podstawowa nr 85

Szkoła Podstawowa nr 85

Szkoła Podstawowa nr 85 w Poznaniu im. Kawalerów Maltańskich

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 85
im. KAWALERÓW MALTAŃSKICH
ul. Tomickiego 16
61-116 Poznań
tel./fax 0 61 877 06 52
www.sp85-poznan.cba.pl
e-mail: sp85@op.pl

Szkoła Podstawowa nr 85 jest miejscem, w którym szanując tradycje uczniowie przygotowują się do aktywnego uczestnictwa we współczesnym świecie.
Szkoła zapewnia serdeczną i rodzinną atmosferę dzięku temu, iż uczęszcza do niej ok. 300 uczniów, kształcących się w klasach 0 do 6. Lekcje odbywają się od godziny 8.00 do 15.15, a każda klasa uczy się we własnej sali.
Ponadto w szkole, dla uczniów klasy czwartej utworzona została klasa sportowa o profilu siatkarskim dla dziewcząt i chłopców, a od września 2009r. także o profilu hokeja na trawie.
Dbając o wszechstronny rozwój osobowości swoich wychowanków, SP 85 oferuje zajęcia dydaktyczne na wysokim poziomie, nastawione na indywidualne traktowanie uczniów.
SP 85 oferuje również swoim uczniom:

  • zajęcia w oddziale przedszkolnym od 7.00 do 17.00 z językiem angielskim, rytmiką i gimnastyką korekcyjną,
  • zajęcia w świetlicy szkolnej czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 17.00 (dla dzieci młodszych),
  • zajęcia w świetlicy popołudniowej od poniedziałku do piątku w godzinach od 14.00 do 17.00 (głównie dla dzieci wymagających szczególnej opieki),
  • stołówkę, w ktorej można zjeść smaczne obiady przygotowywane w szkolnej kuchni,
  • bibliotekę z czytelnią, a także centrum multimedialne wyposażone w kopmputery z dostępem do internetu oraz tablicę interaktywną,
  • pracownię komputerową z dostępem do internetmu,
  • dużą i małą salę gimnastyczną wyposażoną m.in. w sprzęt do rehabilitacji ruchowej,
  • dwa duże boiska, w tym pokryte sztuczną nawierzchnią oraz bieżnię,
  • ekologiczny ogródek dla najmłodszych
  • cotygodniowe zajęcia na pływalni dla uczniów klas II i III

Szkoła Podstawowa nr 85 jest miejscem przyjaznym, bezpiecznym, a przede wszystkim sprzyjającym rozwojowi i edukacji dziecka.
SP 85 w Poznaniu to:
rzetelna nauka
dobre wychowanie
i doskonała zabawa !!!

Copyright ©2022 SKF KS POZNAŃ | KLUB SPORTOWY POZNAŃ, wszystkie prawa zastrzeżone.| Silnik WordPress| Skórka: Gandhi autorstwa Techblissonline.com, tłumaczenie: Skórki Wordpress
admin@skfks.pl